Previous Next Play Pause
loading...

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้...
24 ก.ย. 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับคนพิการผู้สนใจเข้าร...

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม-ฝ...
24 พ.ค. 2562

รายชื่อผู้เข้ารับอบรม โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอ...

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้...
01 พ.ค. 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับคนพิการผู้สนใจเข้าร...

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม-ฝ...
04 เม.ย. 2561

รายชื่อผู้เข้ารับอบรม โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอ...

อาชีพเสริม เพิ่มรายได้...
04 ต.ค. 2560อาชีพเสริม เพิ่มรายได้

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ฝึกอบรมให้คนพิการที่...

โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้...
04 ต.ค. 2560โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5 (ประจำปี 2561)

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับคนพิการผู้สนใจเข้...

Back to top