โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับ คนพิการผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 7 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน โดยมีคุณสมบัติ ต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยลักษณะความพิการที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น

  1. คนพิการทางด้านการเคลื่อนไหว ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้โดยไม่ต้องมีผู้ช่วยเหลือ สามารถนั่งบนเก้าอี้ได้ หรือนั่งบนรถเข็นแล้วสามารถย้ายตัวเองมานั่งในเก้าอี้ได้ หรือสามารถนั่งในรถเข็นแต่มีความรู้สึก มีประสาทรับรู้ตั้งแต่ช่วงเอวลงไปได้ เช่น พิการขาขาด พิการขาลีบ พิการจากโรคโปลิโอ พิการที่ต้องใช้ไม้เท้า พิการที่ข้อเท้าเป็นต้น
  2. คนพิการทางการได้ยิน ที่มีความสามารถในการสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ตามหลักภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยใช้เครื่องช่วยฟัง
  3. คนพิการด้านสายตา ชนิดเลือนราง และต้องผ่านคณะกรรมการคัดกรองของโครงการ
  4. คนพิการด้านออทิสติก และด้านอื่น ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดกรองของโครงการ เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ

 

โดยมีระยะเวลาการอบรม-ฝึกงาน รวม 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2563) โดยมีเบี้ยเลี้ยงฝึก วันละ 308 บาท (วันที่อบรม) ที่พักตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ อาหารกลางวัน-อาหารว่าง (วันที่อบรม) เสื้อยืดและเสื้อแจ็คเก็ต (อย่างละ 1 ตัว) กระเป๋าสะพายประจำตัว กรณีชั่วโมงฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563

สอบถามรายละเอียดได้ที่

คุณชนิศา  ธนเวสารัชกุล   โทร 087-006-0546  และ  คุณธนะศักดิ์  ทวนทอง โทร 086-086-3351

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี