การชำระเงินสำหรับค่าอบรมและการสั่งซื้อสินค้าของโครงการ

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี :      มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ

แล้วส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายัง (เจ้าหน้าที่)  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. 

โทรศัพท์ 0-2470-9630   โดยทาง  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรสาร 0-2427-9633