โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับคนพิการผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 6 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน 

รายชื่อผู้เข้ารับอบรม โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานเตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2561 
กรุณามารายงานตัวเข้าที่พัก ในวันที่ 30 เม.ย. 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารสัมมนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ผู้ประสานงานโครงการ นายเกรียงไกร ขำอรุณ เบอร์โทร 090-949-9200

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ฝึกอบรมให้คนพิการที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริม นอกเหนือจากอาชีพหลักในการทำงานประจำ

โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับคนพิการผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงาน เตรียมพร้อมให้คนพิการเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 5 หลักสูตร เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน